Страхування

Зміст

 • Вступ
 • Глава 1. Сутність, принципи і роль страхування
  • У чому полягає предмет страхової діяльності?
  • Як розвивалися страхові відносини?
  • Яка сутність і зміст страхових відносин?
  • Які основні функції страхування?
  • Яка термінологія у страхуванні?
  • Які критерії класифікації у страхуванні?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 2. Договорні засади страхування
  • Які фундаментальні засади страхування?
  • У чому полягає різниця між видами франшизи?
  • Які засади притаманні пропорційному (пере)страхуванню?
  • Які засади притаманні непропорційному (пере)страхуванню?
  • Якої послідовності треба дотримуватися при укладанні договору страхування?
  • Яка змістовна частина договору страхування?
  • У яких випадках дія договору припиняється?
  • Які зобов'язання має страховик?
  • Що мають містити правила страхування?
  • За яких підстав здійснюються страхові виплати?
  • Які обов'язки має страхувальник?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 3. Економіка страхової справи
  • Страхова послуга як об'єкт економічного інтересу
  • Який зміст покладено у страхові резерви?
  • Яку структуру має страховий тариф?
  • За допомогою яких методів розраховується страховий тариф?
  • Які особливості розрахунків страхових тарифів з видів страхування інших, ніж страхування життя?
  • Які особливості розрахунку страхового тарифу у страхуванні життя?
  • У чому суть опосередкованих методів розрахунку страхових тарифів?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 4. Інформаційні джерела страхової діяльності
  • За якими принципами здійснюється облік страхової діяльності?
  • Яка звітність страховика?
  • Як оподатковується страхова діяльність?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 5. Ефективність діяльності страховика
  • За якими напрямами здійснюється аналіз страхової діяльності?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 6. Маркетинг у страхуванні
  • У чому полягає сутність маркетингу у страхуванні?
  • Як складається план маркетингових дій страхової компанії?
  • Яка державна програма розвитку страхового ринку України?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Глава 7. Організація страхової справи
  • Започаткування та ведення страхової діяльності
  • Які принципи покладено в основу управління страхової діяльності?
  • Які принципи покладено в основу структури страхової організації?
  • Які майнові та фінансові інтереси має держава у страхуванні?
  • У чому полягають особливості входження України до міжнародного страхового ринку?
  • Методичні вказівки до самостійної роботи
 • Термінологічний словник
  • А
  • Б
  • В
  • Г
  • Д
  • Е
  • З
  • І
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Ц
  • Ч
  • Ш
 • Додаток А
 • Додаток Б
 • Рекомендована література
 • Післямова