Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Страхування

Страхування

В посібнику розглянуто проблемні питаня налагодження страхових відносин, організації страхової діяльності, тарифікаціїї страхових послуг тощо. З метою закріплен ня отриманих знань передбачено розв’язання навчальних завдань за наведеними методичними вказівками. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво», аспірантів і викладачів.