Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.  /  Зміст  /  Перелік скорочень

Contents:
  • Перелік скорочень
  • Вступ

Перелік скорочень українська мова

АБ

Абонентський блок

АВН

Автоматичний визначник номера

АМ

Амплітудна модуляція

АФМ

Амплітудно-фазова модуляція

АЛ

Абонентська лінія

АТС

Автоматична телефонна станція

АЦП

Аналого-цифровий перетворювач

БС

базова станція

БСОД

блок стабілізації оптичного джерела

БПС

блок перетворення сигналів

БПТ

Безпровідна телефонія

ВКЗ

Відеоконференц-зв’язок

ВОЛ

волоконна - оптична лінія

ВОСД

відкрита оптична система доступу

ГВЧ

генератор випадкових чисел

ДВО

Додаткові види обслуговування

ДМП

демультиплексор

ДУ

Дистанційне управління

ЕМВВС

еталонна модель взаємодії відкритих систем

ЕМС

ектромагнітна сумісність

ЕРС

електрорушійна сила

ЗШПФ

зворотне швидке перетворення Фур'є

ІК

Імпульсний  ключ

ІКМ

Імпульсно-кодова модуляція

ІС

Інтегральна схема

ІСНН

Інтегральна схема номеронабирача

ККД

коефіцієнт корисної дії

КМ

комутатор

КП

коефіцієнт помилок

КПВ

Контроль Посилки Виклику

КС

Контрольний струм

ЛФД

лавинний фотодіод

МДВ

максимальна дальність видимості

МП

мультиплексор

МТМ

міська телефону мережа

МККТТ

Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії

МП

Мікропроцесор

МСЕ

Міжнародний союз електрозв'язку

МОС

Міжнародна організація зі стандартизації

МЦІ

Межцифровий інтервал

НВІС

надвелика інтегральна схема

НВЧ

надвисока частота

НМТ

Носимая мікротелефонна трубка

НН

Номеронабирач

ОА

оптична антена

ОД

оптичне джерело

ОЗП

Оперативний запам'ятовувальний пристрій

ОС

операційна система

ОПП

оптичний передавальний пристрій

ОПрП

оптичний приймальний пристрій

ПВП

псевдовипадкова послідовність

ПЕОМ

Персональна електронно-обчислювальна машина

ПС

підсилювач сигналів

ПЗ

Програмне забезпечення

ПЗВ

Підсилювач запису-відтворення

ПЗП

Постійний запам'ятовувальний пристрій

ПЗЧ

Підсилювач звукової частоти

ПП

пороговій пристрій

ПК

Персональний комп’ютер

ППМ

Плівкопротяжний механізм

ППРЧ

псевдовипадкова перебудова робочої частоти

ПРЧ

Підсилювач радіочастоти

ПЧ

Проміжна частота

РК

Розмовний ключ

РП

Радіоподовжувач

РЧ

Радіочастота

САПР

система автоматизованого проектування

СБ

Стаціонарний блок

СКС-7

спільно канальная сигналізація № 7

СKCЛ

Схема контролю стану лінії

СРК

спектральне розділення каналів

ТА

Телефонний апарат

ТКС

Телекомунікаційна система

ТМЗК

Телефонна мережа загального користування

ТфОП

телефонна мережа загального користування

УАТС

установча автоматична телефону станция

УКХ

Ультра короткі хвилі

ЧаРК

часове розділення каналів

ЧМ

Частотна модуляція

ЧРК

частотне розділення каналів

ШПФ

швидке перетворення Фур'є

ЦАП

цифро-аналоговий перетворювач

ЦАЛ

цифрова абонентська лінія

ЦМІО

цифрова мережа інтегрального обслуговування

ЦМІП

цифрова мережа з інтеграцією послуг

ФД

фотодіод

ФЕП

фотоелектронний помножувач

ФНЧ

Фільтр нижніх частот