Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Автоматизація проектування мереж зв'язку

Автоматизація проектування мереж зв'язку

     Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизація проектування мереж зв’язку” для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

    Розглядаються загальні положення автоматизованого проектування систем зв’язку. Головна увага приділяється питанням векторної оптимізації та статистичного моделювання, що мають важливе значення для початкових етапів проектування інформаційних систем. Даються приклади задач оптимізації і моделювання систем зв’язку. Наводяться відомості про стандартні пакети програм, що можуть бути використані в автоматизованому проектуванні пристроїв, систем і мереж зв’язку.

    Може зацікавити фахівців з проектування систем і мереж зв’язку, а також інших інформаційних систем.