You have to get Adobe Flash Player for display this content.


Учебные материалы  /  ХНУРЕ

ХНУРЕ

 • Українське фахове мовлення

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

  У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв`язання задач, задач для самостійного розв`язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним. Рекомендовано для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Електрика та магнетизм

  У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. Особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основниї законів, аналізу експерементальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв`язання задач, а також задач самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІІІ. Оптика. Том 1

  У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

  У навчальному посібнику викладено основні положення квантової та атомної фізики. Фізики твердого тіла. Ядерна фізика. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Автоматизація проектування мереж зв'язку

  Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизація проектування мереж зв’язку” для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

 • Страхування

  Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування».

 • Компьютерная электроника

  Дисциплина «Компьютерная Электроника» является базовой дисциплиной при подготовке бакалавров направления 6.050102 «Компьютерная инженерия».

 • Особливості викладання інформатики в профільній школі

  Дистанційний курс для вчителів інформатики, що викладають в математично-природничному та технологічному профілях.

 • Особливості викладання інформатики в початковій школі

  Дистанційний курс для вчителів для вчителів початкової школи, які бажають викладати предмет «Інформатика» в 2-х-4-х класах.

 • ІТ-технології в управлінській діяльності навчального закладу

  Дистанційний курс для директорів та заступників директорів в рамках використання ІТ-технологій в управлінській діяльності.

 • ІТ-технології в освітньому просторі

  Дистанційний курс для всіх категорій освітян в рамках використання ІТ-технологій у навчально-виховній діяльності.

 • Prezi

  Prezi - інструмент для створення інтерактивної презентації в режимі онлайн. Презентації вдають із себе потужний інструмент, який допомагає нам доносити свої ідеї найбільш ефективним і наочним способом.

 • Комп`ютерна графіка

  Метою курсу є навчання з використання графічних редакторів; прищепленні слухачам графічної культури, стійких навичок ефективного застосування графічних редакторів для розв’язування різноманітних задач, зокрема, пов’язаних з їх професійною діяльністю.

 • Робота з онлайн сервісами

  Дистанційний курс допоможіть Вам створити власний безкоштовний сайт; опрацювати шаблони сервісу Powtoon;навчить створенню інфографіки та карт розуму за допомогою різноманітних сервісів; ознайомить з використанням онлайн дошок в навчальному процесі.

 • Программированние на С++

  Курс содержит компактное изложение основ алгоритмического языка С++ и состоит из трех частей. В первой части дано введение в программирование на C++. Основной темой второй части является объектно-ориентированное программирование на С++. Третья часть вводит слушателя в обобщенное программирование и знакомит со стандартной библиотекой шаблонов — неотъемлемой частью С++ и необходимым инструментом профессионального программирования.

 • Программирование на Python

  Такие известные компании, как Google и Intel, Cisco и Hewlett-Packard, используют язык Python, выбрав его за гибкость, простоту использования и обеспечиваемую им высокую скорость разработки. Он позволяет создавать эффективные и надежные проекты, которые легко интегрируются с программами и инструментами, написанными на других языках.