Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ

ХНУРЕ

 • Математика для поступающих в ВУЗЫ

 • Англійська мова

  Навчальний посібник для студентів 1—2 курсів комп’ютерних спеціальностей.

 • Людина в офісній системі

  Посібник має три основні розділи. По-перше, розглянуто технічне забезпечення офісної системи. Згадано основні технічні засоби сучасного офісу. Вказано, за якими параметрами доцільно підбирати та комплектувати техніку. На що слід звертати увагу при її закупці. По-друге, надано рекомендації по інформаційному забезпеченню офісу. Все це спрямовує керівництво офісу на створення продуктивної робочої обстановки на кожному робочому місці. По-третє, велику увагу приділено питанням соціальної адаптації працівників офісної системи, умінню створювати в офісі позитивний моральний клімат, вмінню позитивно спілкуватися.

 • Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания

  Предназначен для теоретических занятий, подготовки к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

 • Компьютерная электроника и схемотехника

  В учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. В издание включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов. Изучение основных материалов учебника дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах.

 • Українське фахове мовлення

  Посібник-практикум містить теоретичний матеріал з наукового й офіційно-ділового стилю, конкретизує відомості про фаховий текст і термінологічну лексику. У ньому розглянуто особливості функціювання сучасної літературної мови, подано вимоги до оформлення наукових робіт і офіційних документів. Увагу приділено культурі публічного виступу, особливостям проведення наукових дискусій, етиці професійного спілкування. Засвоєнню знань з фахового українського мовлення сприятимуть запропоновані вправи та завдання репродуктивного та творчого рівня складності. Видання призначене для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

  У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв`язання задач, задач для самостійного розв`язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним. Рекомендовано для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Електрика та магнетизм

  У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. Особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основниї законів, аналізу експерементальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв`язання задач, а також задач самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІІІ. Оптика. Том 1

  У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

  У навчальному посібнику викладено основні положення квантової та атомної фізики. Фізики твердого тіла. Ядерна фізика. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Автоматизація проектування мереж зв'язку

  Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизація проектування мереж зв’язку” для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

 • Дискретна математика

  Конспект лекцій з дисципліни “Дискретна математика” для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Страхування

  Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування».

 • Компьютерная электроника

  Дисциплина «Компьютерная Электроника» является базовой дисциплиной при подготовке бакалавров направления 6.050102 «Компьютерная инженерия».

 • ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

  Призначена для підготовки в технічному ЗВО спеціалістів за спеціальністю Комп’ютерна Інженерія. Може бути рекомендована всім тим, що вивчають передові ІТ-технології, а також для всіх, хто бажає самостійно ознайомитися з основами ІоТ-технології.

 • Особливості викладання інформатики в профільній школі

  Дистанційний курс для вчителів інформатики, що викладають в математично-природничному та технологічному профілях.

 • Особливості викладання інформатики в початковій школі

  Дистанційний курс для вчителів для вчителів початкової школи, які бажають викладати предмет «Інформатика» в 2-х-4-х класах.

 • ІТ-технології в освітньому просторі

  Дистанційний курс для всіх категорій освітян в рамках використання ІТ-технологій у навчально-виховній діяльності.