You have to get Adobe Flash Player for display this content.


Lernmaterialien

 • Біологія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Біологія. 10 клас» з курсу загальної біології для 10 класу, під час розробки якого використовувались сучасні ІТ-технології та мультимедійні засоби навчання. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 10 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 46 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 150), різнорівневі інтерактивні і тестові завдання (8 тематичних оцінювань, всього 128 завдань), питання для самоконтролю.

 • Биология. 10 класс (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Биология. 10 класс» по курсу общей биологии для 10 класса — разработано с использованием современных ІТ-технологий и мультимедийных средств обучения. ППС соответствует действующей программе по биологии для 10 класса уровней стандарта и академического. Содержит в полном объеме учебный материал — 46 интерактивных уроков со статическими и динамическими иллюстрациями (более 500), дикторский текст (20 минут), схемы, модели биологических процессов (более 150), разноуровневые интерактивные и тестовые задания (8 тематических оцениваний, всего 128 заданий), вопросы для самоконтроля.

 • Біологія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний інтерактивний підручник «Біологія. 11 клас» з курсу загальної біології для 11 класу. В ході розробки використовувались сучасні методологічні та методичні підходи. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 11 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 40 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 100), інтерактивні і тестові завдання (4 тематичних оцінювання, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник.

 • Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас» — призначено для виконання лабораторних і практичних робіт із загальної біології, базується на сучасних ІТ-технологіях та мультимедійних засобах навчання, відповідає чинній програмі стандартного та академічного рівня, абсолютно сумісний з традиційними засобами навчання. «Віртуальна біологічна лабораторія» містить 12 лабораторних і 7 практичних інтерактивних робіт.

 • Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс» — предназначено для выполнения лабораторных и практических работ по общей биологии базируется на современных ІТ-технологиях и мультимедийных средствах обучения, соответствует действующей программе стандартного и академического уровней, абсолютно совместим с традиционными средствами обучения. «Виртуальная биологическая лаборатория» содержит 12 лабораторных и 7 практических интерактивных работ.

 • Хімія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівня викладання хімії, містить теоретичний матеріал тем неметалічних і металічних елементів та їх сполук, фотографії, відеофрагменти, комп'ютерні інтерактивні анімації фізико-хімічних процесів, статичні і велику кількість динамічних ілюстрацій, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з чотирирівневими тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівнів викладання хімії. ППЗ повністю відповідає хронологічній схемі вивчення хімії неметалічних і металічних елементів та їх сполук, та включає в себе 16 лабораторних та 2 практичні роботи. Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів та супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному експерименті.

 • Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс» — разработано в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины для стандартного и академического уровней преподавания химии. ППС полностью отвечает хронологической схеме изучения химии неметаллических и металлических элементов и их соединений и включает в себя 16 лабораторных и 2 практические работы. Каждая интерактивная лабораторная работа состоит из нескольких этапов и сопровождается кратким теоретическим материалом по процессам и явлениям, моделируемым в виртуальном эксперименте.

 • Хімія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 11 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України (академічний рівень). Підручник містить теоретичний матеріал з загальної органічної хімії, що доповнений та проілюстрований фотографіями, комп'ютерними інтерактивними анімаціями, а також містить інтерактивну систему контролю знань з тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас» розроблено відповідно до програми хімії (академічний рівень), рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році (Лист МОНмолодьспорт від 17.08.11 № 1/9-622).

 • Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс» — разработано в полном соответствии с учебной программой по химии (академический уровень); рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины для общеобразовательных учебных заведений (Письмо МОНУ № 1/9-622 от 17.08.11).

 • Інформатика. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 10 клас» призначається для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, у самостійній роботі учнів з опрацювання матеріалу курсу, а також для дистанційного навчання із застосуванням Інтернет-технологій. Матеріал ППЗ повністю відповідає чинній навчальній програмі для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня і складається з 7 розділів: «Інформаційні технології у навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації» та інше.

 • Інформатика. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 11 клас» розроблено згідно з програмой Міністерства освіти і науки України для стандартного рівня викладання інформатики. Складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто початкові відомості про моделювання та алгоритмізацію, наведено приклади реалізації алгоритмів мовою Pascal і основні правила роботи в середовищі програмування Turbo Pascal 7.0. Друга частина присвячена системам опрацювання табличних даних. Описані теоретичні відомості про ці системи, порядок та технологія роботи в середовищі Excel 2007.

 • Русский язык. 10 класс

  Настоящий учебник составлен в соответствии с программой по русскому языку для 10 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, академический уровень. 35 занятий дают основы знаний по стилистике и культуре речи, обеспечивают достаточно высокий уровень общения и формирования навыков грамотного письма, приобщают к русской культуре.

 • Cистема електронного тестування «ЗНАЙКА». Математика 5, 6 клас

  Тестові завдання розташовані в системі електронного тестування «ЗНАЙКА». Система електронного тестування «ЗНАЙКА» призначена для проведення тестування на локальних комп’ютерах або по мережі. Інтерфейс програмного засобу має дружній, повноекранний, презентаційний вигляд. Подача тестових завдань, їх обробка користувачем, поява проміжних та підсумкових результатів витримана у наочному, анімаційному стилю.

 • Cистема електронного тестування «ЗНАЙКА». Українська мова. 5-11 клас

  Тестові завдання розташовані в системі електронного тестування «ЗНАЙКА». Система електронного тестування «ЗНАЙКА» призначена для проведення тестування на локальних комп’ютерах або по мережі. Інтерфейс програмного засобу має дружній, повноекранний, презентаційний вигляд. Подача тестових завдань, їх обробка користувачем, поява проміжних та підсумкових результатів витримана у наочному, анімаційному стилю.

 • Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

 • Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж. Том 2

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж. Том 2» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

 • Биоорганическая химия: виртуальный практикум

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Биоорганическая химия: виртуальный практикум» — разработан в соответствии с программой подготовки бакалавров медицинских специальностей по биоорганической химии. ППС содержит в себе все необходимые практические работы, содержащиеся в цикле семинарских и лабораторных работ, выполняемых студентами факультета фундаментальной медицины, при освоении курса «Биоорганическая химия».

 • Учимся говорить по-русски

  Данное учебное пособие состоит из краткого грамматического справочника и упражнений на закрепление изучаемого материала, и предназначено для организации дистанционной и заочной форм обучения студентов-иностранцев, впервые приступающих к интенсивному изучению русского языка. Пособие рассчитано на самостоятельную работу студента. Материал пособия соотнесен с программой «Русский язык» для студентов-иностранцев подготовительных факультетов высших учебных заведений Украины, утвержденной Министерством образования и науки Украины 07.07.2004.

 • Stahlschmelzen

 • Elektrolokbau und –reparatur

 • Technologie des Schweißens. Ausstattung und Geräte

  Programmlehrmittel (PLM) «Technologie des Schweißens. Ausstattung und Geräte» ist für den Lern- und Produktionsprozess an Berufsschulen des 2. und 3. Attestationsgrades. Es beinhaltet die Fragen, die vom Rahmenprogramm im Lernfach «Technologie des Schweißens. Ausstattung und Geräte» nach dem Staatsstandardentwurf für den Beruf «Technologie des Schweißens. Ausstattung und Geräte», Nr. 7212.2 vorgesehen werden.

 • Матеріалознавство в машинобудуванні

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Матеріалознавство в машинобудуванні» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Матеріалознавство в машинобудуванні» Державного стандарту професійно-технічної освіти для професій 8211.2 Токар; 7222.1 Слюсар-інструментальник; 7233.1 Слюсар-ремонтник та ін. ППЗ містить 3 розділи, які охоплюють 10 тем (150 годин) теоретичної частини, та 10 лабораторно-практичних робіт (22 години).

 • Допуски, посадки та технічні вимірювання

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Допуски, посадки та технічні вимірювання» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій 8211.2 Токар; 8211.1 Верстатник широкого профілю; 8211.2 Фрезерувальник; 8211.2 Шліфувальник; 8211.1 Слюсар-інструментальник; 7222.1 Слюсар-ремонтник; 7136.2 Слюсар з ремонту автомобілів; та ін.).

 • Maschinenarbeiter breiter Spezialisierung

 • Agrotechnologien

 • Technologie und Stoffkunde des Mauerwerks

 • Mechaniker für Landmaschinen und Geräte (Schlosserhandwerk)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственныму стандарту профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Mechaniker für Landmaschinen und Geräte (System der technischen Wartung und Reparaturen)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственным стандартам профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Mechaniker für Landmaschinen und Geräte (Landmaschinen)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» — охватывает вопросы, которые предусмотрены типовой учебной программой по предмету «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» Государственного стандарта профессионально-технического образования по профессии 7333.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Gipskartonplatteninstallation

  Programmlehrmittel (PLM) «Gipskartonplatteninstallation» wurde nach dem Staatsstandard für den Beruf «Gipskartonplatteninstallateur», Nr. 7129.2 erarbeitet. Das PLM präsentiert die aktuellsten Technologien der Flächenbearbeitung, der Gipskartonplatteninstallation und des auf kompletten Knauf-Gipskartonsystemen basierten Interieurdesigns. Das PLM beinhaltet einen Textteil, Flash-Animationen, interaktive Modelle, Tonbegleitung, Abbildungen, Videos, Simulatoren, Testaufgaben für die Kontrolle auf verschiedenen Stufen des Lernprozesses und Gebrauchanweisungen.

 • Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ

  В ППС особое внимание уделено рассмотрению технологических аспектов сухого строительства, включая использование современных материалов и их свойств, применяемых инструментов и оборудования, а также технологии организации работ и техники безопасности на примере комплектных систем КНАУФ. Применение в строительстве этих систем позволяет обеспечить необходимое качество и производительность труда, уменьшить сроки выполнения работ и понизить их стоимость. ППС предназначено для использования в качестве учебного пособия (учебника) для начального профессионального образования в учебных заведениях строительного профиля.

 • IT

 • Grundlagen der energetischen Effizienz

 • Клинические лабораторные исследования

  Клинические лабораторные исследования — это комплекс методов (физико-химических и микроскопических), позволяющих оценить состояние организма человека. Эти методы используются для профилактики и диагностики, наблюдения за динамикой и лечением, прогнозирования исхода заболевания.

 • Будова та експлуатація тракторів та автомобілів

  У підручнику викладено будову, роботу, технічне обслуговування механізмів і систем двигуна, трансмісії, ходової частини, органів керування робочого, допоміжного і електричного обладнання сільськогосподарських тракторів та автомобілів.

 • Технологія виробництва продукції вівчарства

  Підручник призначено для підготовки використання його для професійної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів аграрних коледжів, ліцеїв, а також може бути корисним практичним працівникам галузі, керівникам господарств, фермерам, організаційним установам, що здійснюють підготовку з робітничих спеціальностей, і всім хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах.

 • Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

  Електронний додаток призначений у якості навчального посібника для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки 050503 — «Машинобудування», галузь знань: 0505 — «Машинобудування та матеріалообробка». Викладено методику вибору загальних припусків і розрахунку розмірів штамповок, виливків і заготовок з круглого гарячекатаного прокату. Наведені правила розробки і оформлення креслень заготовок, приклади виконання розрахунків та відомості з нормативно-технічної документації, необхідні для проектування.