You have to get Adobe Flash Player for display this content.


Освіта є соціальною цінністю, тому має бути загальнодоступною та якісною, - Сергій Квіт

15.06.2015

На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Квіт під час громадської презентації двох законопроектів «Про освіту» і «Про професійну освіту» 27 травня 2015 року.

Проектом закону передбачається, що за видами освіта поділяється на формальну (що потребує  ліцензування), освіту неформальну (тренінги, різноманітні курси) та інформальну. Знання, вміння та навички, здобуті у системі неформальної освіти, тобто за організованими програмами, але без ліцензій, акредитації та інших форм державного контролю, можуть бути підтверджені у системі формальної освіти,  яка здобувається на традиційних рівнях - дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійна, вища, освіта для дорослих.

Сергій Квіт підкреслив, що принциповою позицією для Міністерства є те, що дошкільна освіта та початкова школа обов’язково повинні бути «прив’язані» до місця проживання дитини. «Особливо це стосується сільської місцевості, де є малоформатні школи і там  неможливо забезпечити комплекс освітніх послуг», - пояснив Міністр. Натомість, старша профільна школа для належного її функціонування вимагає достатньої кількості вчителів та обладнання,  тому профільну школу з декількох сіл можна об’єднати в одну при належній інфраструктурі та наявності транспорту, що повинні забезпечувати  місцеві органи влади  за державної підтримки.

Також Міністр повідомив, що законопроект пропонує встановити тривалість загальної середньої освіти 12 років.

Стосовно професійної освіти, то вона передбачає, за словами Міністра,  дуальність, тобто навчальний процес відбувається як в закладі професійної освіти, так частково на підприємстві. Професійна освіта стає двоступеневою – можна здобути ступінь кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста. Окрім того, до професійної освіти слід відносити й освіту для дорослих. 

За словами Міністра, вища освіта передбачає три цикли –  бакалавр, магістр, доктор філософії.

Під час презентації Сергій Квіт наголосив на нових принципах управління освітою, які запроваджує проект закону «Про освіту». Серед  них - чітке розмежування повноважень органів управління освітою різних рівнів, відокремлення контролю від безпосереднього керівництва, автономія закладів освіти, забезпечення якості освіти, а також прозорість та підзвітність органів управління освітою та закладів освіти. «Принцип автономії  - це послідовна ідея, яка проходить крізь всі закони», - підкреслив Міністр.

Проектом закону «Про освіту» визначаються такі органи управління:   Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція з питань освіти, Національне агентство з якості вищої освіти, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Міністерство розробляє освітню політику, аналізує та прогнозує. За словами Сергія Квіта, Міністерство освіти і науки не втручається в оперативну діяльність закладів освіти. «Міністерство визначає правила гри в освітньому полі, здійснює стратегічне планування ірозподіляє державне фінансування», - підкреслив Міністр.

Державна інспекція з питань освіти як контролюючий орган здійснює акредитаційну експертизу закладів загальної середньої, професійної освіти, проводить перевірку діяльності навчальних закладів, але не має відношення до вищої освіти. Результати роботи інспекції мають обов’язково оприлюднюватися. «Принцип прозорості та підзвітності є загальним принципом всіх законів освіти», - наголосив Сергій Квіт.

До завдань Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти належать проведення ліцензійної та акредитаційної  експертизи закладів вищої освіти, здійснення акредитації освітніх програм, формування вимоги до системи забезпечення якості, акредитація незалежних установ оцінювання з підвищення якості вищої освіти.

Український центр оцінювання якості освітиздійснює зовнішній моніторинг якості освіти, проводить ЗНО та бере участь у сертифікації педагогів, перевіряючи їхні знання.

Як зазначив Міністр, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування на рівні області і міст обласного значення, районного підпорядкування селищ і сіл забезпечують роботу освітньої мережі, надають ліцензії на освітню діяльність та акредитують заклади освіти.