Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Електронний освітній ресурс. Хімія 10 клас. Профільний рівень

Електронний освітній ресурс. Хімія 10 клас. Профільний рівень

 

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний посібник «Віртуальний практикум з хімії (10 клас)» — розроблено згідно з Навчальною програмою ХІМІЯ 10-11 класи для закладів загальної середньої освіти, затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів, а саме: ознайомлення з лабораторним обладнанням; виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів та заповнення лабораторного журналу, в якому передбачено надання відповідей на запитання до кожного етапу роботи.

Виконання хімічного досліду розраховано на 5—8 хвилин і може бути застосовано під час уроку для демонстрації, розширення , осмислення та закріплення певного теоретичного матеріалу. В кожній  роботі є контент зі  стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному середовищі. Перед виконанням завдань учень має чіткий алгоритм дій та кілька повертань, повторень, що полегшують засвоєння необхідних фактів.  По закінченню роботи учень отримує підсумкову оцінку і це суттєво оптимізує навчальний процес, вивільняє час педагога. ЕЗНП оновлює методичний інструментарій вчителя, переходу його до  системного використання більш ефективних педагогічних технологій, націлених на організацію продуктивної освітньої діяльності учнів.

Виконання практичної роботи розраховано на 45 хвилин для закріплення окремої теми та реалізації отриманих навичок. Практична робота містить низку теоретичних задач, які слід розв’язати для успішного виконання хімічного досліду. Завдання диференційовані таким чином, щоб учні поетапно та комфортно переходили від простішого до складнішого, без надмірних зусиль встановлювали очевидні причинно-наслідкові зв’язки. При закладенні тестових завдань були взяті до уваги всі види тестових завдань ЗНО з хімії. ЕЗНП є додатковим потужним джерелом у підготовці абітурієнтів.

ЕЗНП повністю адаптовано для використання на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня, а також може використовуватись для спільної та інтерактивної форми навчання. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

ЕЗНП допоможе засобами навчального предмета формувати ключові компетентності учня, необхідні для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини  світу, вироблення екологічного стилю мислення, поведінки та виховання  громадянина демократичного суспільства.

ЕЗНП  стане в пригоді всім учителям хімії і допоможе легко перейти до викладання предмета в рамках 12-річної школи.